Sustavna seksualna edukacija kao lijek

Sustavna seksualna edukacija kao lijek

by Urednik, 25. listopada 2016.

Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata je jedna od prioritetnih zadaća zdravstvene zaštite mladeži. Uspješno se može provoditi višestrukovnom suradnjom stručnjaka: školskih liječnika, ginekologa, psihologa, a po potrebi i drugih stručnjaka te u suradnji sa školom u kojoj stručni timovi prvi obavljaju probir adolescenata rizičnog ponašanja. Nužno je obuhvatiti adolescente oba spola.

Spolno aktivne treba što ranije nakon prvih spolnih iskustava uključiti u zdravstvenu skrb – adolescentice u ginekološku zaštitu, a za mladiće po indikaciji učiniti probir na spolno prenosive infekcije, savjetovati ih i pružiti im izravnu pomoć. To je prioritetna zadaća zdravstvene zaštite, ne samo zbog prava adolescenata na reproduktivno zdravlje, nego i zbog očuvanja plodnosti ukupnog stanovništva i mogućnosti njegova obnavljanja.

Zdravlje je temelj uspješna života, a odgovornost za zdravlje je etička činjenica, slobodan izbor, a ne teret. Zato je potrebno u okviru populacijske politike, u cilju očuvanja fertilnog potencijala stanovništva, posebno promicati, provoditi i evaluirati programe zaštite reprodukcijskog zdravlja djece, mladeži i studenata.

Država koja ne osigurava sustavnu seksualnu edukaciju krši ljudska prava mladih. Seksualna i reproduktivna prava mladih su sadržana u brojnim međunarodnim konvencijama i dokumentima, kao što su Međunarodna konvencija o civilnim i političkim pravima, Međunarodna povelja o ekonomskim, socijalnim i kulturnim prvima, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena te dokument Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju.

Sustavna seksualna edukacija, koja uključuje informacije o upotrebi kondoma, apstinenciji i drugimkontracepcijskim metodama, afirmira ljudska prava te je, prema međunarodnom pravu u skladu s obvezama države. Nadalje, sustavna seksualna edukacija pruža medicinski i znanstveno utemeljene informacije o seksualnosti te razvija vještine koje mogu pomoći mladima da zaštite svoje reproduktivno zdravlje. Ona omogućuje diskusiju o vrijednostima, uvažavajući različitost vrijednosnih sustava, ali ne nameće jedan isključivi vrijednosni sustav mladima.

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr
Facebook Comments