virus HPV

Dr. Lepušić: Oko 75 posto žena pozitivno je na HPV virus

Riječ stručnjaka

Spolno prenosive bolesti

Spolno prenosive bolesti (SPB) jesu zarazne bolesti uzrokovane različitim uzročnicima, no razmatraju se zajedno jer je seksualni kontakt epidemiološki važan iako ne nužno i jedini način na koji se bolest može steći. Globalni su javnozdravstveni problem zbog epidemijske proširenosti, mnogobojnih komplikacija koje izazivaju te stoga i golemih troškova koje zdravstveni sustavi i pojedinci izdvajaju za njihovo liječenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje se u svijetu registrira 250 milijuna novih slučajeva spolno pozitivnih bolesti od čega oko sedam milijuna novih HIV pozitivnih osoba te novo inficiranih Chlamydiom trachomatis te oko 2,5 milijuna novoregistriranih infekcija virusom B hepatitisa.

Aktualno stanje spolno prenosivih bolesti u nas može se procijeniti prema podacima Epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja prikuplja izvješća o oboljelima od zaraznih bolesti u cijeloj zemlji. Klasične spolno prenosive bolesti potisnute su i rijetke, AIDS i HIV-infekcije drže se 27 godina od pojave prvih slučajeva pod kontrolom i na niskoj razini učestalosti. Tako je zahvaljujući interdisciplinarnom kvalitetnom radu više medicinskih struka i sustavnim mjerama zdravstvene zaštite te ukupno gledajući pozitivnom društvenom stavu, stanje spolno prenosivih bolesti u Republici Hrvatskoj razmjerno povoljno.

Spolno prenosive bolesti oduvijek su opterećivale, a sigurno će i u budućnosti opterećivati ljudsku zajednicu s obzirom na to da je spolni kontakt pri kojem te bolesti mogu nastati, jedan od najuobičajenijih i najčešćih, prirodnih, a uz to i najneposrednijih međuljudskih kontakata. Ulazna vrata zarazi kod spolnih bolesti ponajprije su spolne sluznice no to mogu biti i druge tjelesne sluznice s obzirom na prirodu i neposrednost spolnog kontakta. Ovdje vrijedi napomenuti da intaktne i zdrave sluznice koje u punoj mjeri luče prirodne sluzničke izlučevine, enzime i dr. i održavaju povoljnu kiselost čine prirodnu barijeru prodoru mirkoorganizama i nastanku spolno prenosivih bolesti. Također, poznato je da se sluznice mogu više li manje uspješno i mehanički zaštiti na primjer sredstvima mehaničke kontracepcije. Što se tiče mogućnosti zaražavanja sve su dobi, a i oba spola fiziološki podjednako podložni, no u životu je dobna raspodjela posve nejednolika jer održava razdoblje spolne aktivnosti ljudi i rijetki su bolesnici u dječjoj ili starijoj dobi.

Također se uočava različit udio spolova među oboljelima, s jedne strane zbog različite ekspresivnosti bolesti i jačine smetnja u muškaraca ili u žena; (na primjer kod gonoreje kao bolesnici pretežu muškarci), ili pak zbog razlika u anatomiji urogenitalnog sustava (nespecifične urogenitalne infekcije i zdjelična upalna bolest češće su kod žena između ostalog zbog anatomske pozicije i kratkoće uretre). Nadalje većem broju i širenju pogoduje i visoka učestalost spolnih odnosa s raznim partnerima (promiskuitet,prostitucija). Također je nepovoljan čimbenik nepostojanje efikasnog liječenja (više izraženo kod virusnih spolnih bolesti), a i odsutnost sustavnih mjera prevencije i suzbijanja. Nepovoljno djeluje i neobaviještenost i neprosvijećenost ljudi te nepoznavanju i odsutnost higijenskih navika i postupaka uključivši i spolnu higijenu. Na koncu izravan čimbenik većeg širenja je i negativan društveni stav (svakako neopravdan, jer samo o jednoj od ljudskih bolesti i nedaća koje vrijedi sprečavati i suzbijati) prema tim bolestima koji takve bolesnike odbija od traženja zdravstvene zaštite i liječenja i tako se povećava mogućnost zaraze.

Najčešća spolna bolest: humani papilomavirusi (HPV)

HPV je najčešća spolno prenosiva bolesti. Smatra se da je oko 75 posto žena (spolno aktivnih) pozitivno na virus HPV-a.

No to ne znači istovremeno i bolest. Također, više od 30 posto spolno aktivnih adolescenata pozitivno je na HPV. Prenosi se uglavnom spolnim putem dok su ostali načini prijenosa (kontaktom sluznica) rijetki. Danas je HPV praktički jedini virus za kojega se sigurno zna da bi u konačnici mogao uzrokovati malignu bolesti. Edukacijom, spolno odgovornim ponašanje, probirom i sviješću o potrebi redovitih pregleda kod liječnika (ginekologa, dermatologa) te cijepljenjem kontra HPV-a u adolescentnom dobu, može se bitno smanjiti posljedice koje taj virus ima na ljudski organizam te spriječiti bolest.

Što su humani papilomavirusi (HPV)

Humani papilomavirusi (HPV) vrlo su različita grupa DNK-virusa s posebnim biološkim karakteristikama. Mnogobrojni tipovi ovih virusa i kompleksan prirodan tijek infekcije stvaraju probleme u razvoju zadovoljavajućih dijagnostičkih testova i njihovoj primjerni u kliničkoj praksi. Najvažnija posljedica infekcije HPV-om je karcinom vrata maternice te je najnoviji razvoj u dijagnostici ove infekcije usmjeren direktno na prevenciju ovog karcinoma. Procjenjuje se da se u svijetu godišnjeg javlja oko 500 000 novih slučajeva karcinoma maternice.

Izvor: doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med. Sandra Radović-Radovčić