Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić

Doc. dr. sc. Lepušić: Spolno zdravlje adolescenata je vrlo važno

Riječ stručnjaka

Ljudska je seksualnost i dalje tabu tema pa djeca najveći broj informacija o seksualnosti dobivaju putem medija; televizije, novina i Interneta te od vršnjaka. Te su informacije vrlo često skromne, netočne i nerealne.

Stoga je potreba za edukacijom, savjetovanjem te dobivanjem valjanih i ispravnih informacija o seksualnosti i nadalje neophodna za djecu i mlade, posebice adolescente. Seksualna edukacija potiče odgovorno ponašanje, a djeca i mladi ljudi imaju pravo znati kako bi se razvijali na zdrav i odgovoran način prema sebi i drugima.

Burne adolescentske godine

Adolescencija je u ljudskom životu vrijeme mijenjanja, prelaska iz jednog životnog razdoblja u drugo. Napušta se nezrelost djetinjstva, a mogućnosti i izazovi odrasle dobi nisu još dohvatljivi i sagledani – osoba više nije dijete, ali nije ni odrastao čovjek. Razdoblje adolescencije može biti vrijeme povećane ranjivosti i stresa, ali isto tako i vrijeme čudesnih saznanja i doživljaja. Neki kroz te promjene prolaze burno, a drugi relativno suzdržano i hladno.

Adolescencija može biti i razdoblje usamljenosti, zabrinutosti ili prebrzog sazrijevanja i preuzimanja odgovornosti odrasle dobi. Ipak, najčešće je adolescencija uzbudljivo razdoblje stjecanja novih spoznaja i iskustava, vrijeme traženja, otkrivanja i dokazivanja u zamršenome društvenom okruženju novih prijateljstava, novih osjećaja i različitih očekivanja i odgovornosti.

Dok je početak adolescencije uglavnom određen biološkim značajkama osobe, njezin završetak nije moguće odrediti pomoću bioloških karakteristika. Ipak, zakonodavstvo je u svim državama postavilo dobnu granicu kada pojedinac stječe prava odrasle osobe. Slično pravnoj regulativi u većini zemalja postoje socijalni kriteriji zrelosti: osamostaljivanje od roditelja, završetak naobrazbe, osnivanje obitelji, zapošljavanje i privređivanje za samostalan život. Socijalna zrelost tako više ili manje jasno definira završetak adolescencije i prelazak iz uloge učenika u ulogu zaposlenika, iz uloge djeteta u ulogu roditelja, iz uloge uzdržavanog u ulogu onog koji privređuje.

Spolno zdravlje adolescenata

O spolnom zdravlju adolescenata najčešće se govori u kontekstu rizičnih spolnih ponašanja, zaštite od spolno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Tijekom adolescencije važno je i razvijanje pozitivnog doživljavanja samog sebe. Pozitivno ili negativno doživljavanje samog sebe usko je povezano sa stavom koji osoba ima prema vlastitom tijelu. Ako je percepcija vlastitog tijela pozitivna, to može izravno pozitivno utjecati na osjećaj samopoštovanja. Rijetki su adolescenti koji su uglavnom zadovoljni svojom pojavnošću i težinom što je u hormonalnom turbulentnom razdoblju često i razumljivo. Pri doživljavanju sebe, djevojke su kritičnije i osjetljivije od dječaka.

Prelaskom iz djetinjstva u tinejdžerske godine novostečena rastuća nezavisnost od obitelji praćena je pomakom pažnje od obitelji prema grupi vršnjaka i aktivnostima u grupi ili široj zajednici vršnjaka. Da bi bili prihvaćeni u željenoj grupi, mladi su do neke mjere, pripravni
na prvi konformizam u životu odnosno na odustajanje od vlastitih želja ili stavova za volju grupe i na prilagodbu pravilima grupe kao cjeline. Pritisci vršnjaka mogu biti različiti od načina provođenja slobodnog vremena pa sve do toga da se u grupi podijeli i ono što je
nedopušteno ili nepoželjno kao eksperimentiranje alkoholom ili drogama. Neprepoznavanje rizika i nepriznavanje mogućnosti da se i njima mogu dogoditi i neugodne stvari još su jedna karakteristika adolescencije.

Autori: doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med. Sandra Radović-Radovčić

LITERATURA:

Korišteni dijelovi podataka te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje, brošure “Smjernice za proces individualnog obrazovanja”, “Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja”
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti,ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva (UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke (Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B(vodić za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici:rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr