Edukacijom do odgovornog spolnog ponašanja

Informativka

U Hrvatskoj su u 2015. godini rodile 1.132 djevojke u dobi do 19 godina. Njih 306 bile su maloljetnice, a u četiri slučaja radilo se o djevojčicama u dobi do 14 godina. U istoj godini, na inducirani pobačaj odlučilo se 226 djevojaka mlađih od 20 godina. Njih 81 bile su maloljetne, a dvije nisu napunile ni 15 godina. Prema recentnim istraživanjima, mladi u Hrvatskoj u prosjeku stupaju u spolne odnose u dobi od 16 godina, a samo 43 posto seksualno aktivnih tinejdžera pritom uEdvijek koristi kondom.

Nesvjesni rizika

Stanje u Hrvatskoj danas je bolje nego u većini država Europske unije, a bitno bolje od onog u Grčkoj, gdje je broj abortusa među adolescenticama rapidno porastao, a svaka četvrta žena koja pobaci mlađa je od 16 godina. Za takvu su poraznu statistiku grčki stručnjaci okrivili manjak seksualne edukacije u školama i kod kuće. Dok smo u pogledu maloljetničkih trudnoća u daleko manjim problemima od Grčke, činjenica je da su navike naših srednjoškolaca vrlo slične grčkim tinejdžerima – i tamo većina srednjoškolaca stupa u spolni odnos prije 16-te godine, a svaki drugi smatra da je prekinuti snošaj dobra zamjena za upotrebu kondoma.

Za razliku od Grčke, maloljetničke trudnoće kod nas su zadnjih godina u blagom padu, kao i učestalost pobačaja u tinejdžerskoj dobi. Međutim, bilježi se i značajan pad korištenja kondoma, što znači da nam tinejdžeri nisu dovoljno svjesni rizika u koji se upuš­taju stupajući u nezaštićeni spolni odnos.

Kako bi po­punio prazninu nepostoje­ćeg spolnog odgoja u škola­ma, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u sljede­ćih će šest godina, do 2022., u trećini hrvatskih srednjih škola provesti edukaciju o spolnom zdravlju i odgo­vornom spolnom pona­šanju, u okviru Nacional­nog programa „Živjeti zdra­vo“ i uz financijsku potporu Europskog socijalnog fon­da.

Edukacija će biti provedena uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda, a kroz predavanja o različitim aspektima spolnosti, u okviru radionica i kvizova koje će se održavati u srednjim školama, učenike će voditi vršnjački edukatori.

– Opadanje broja tinejdžerskih trudnoća, bilo da završe porodom ili namjer­nim pobačajem, pozitivna je promjena, iako daleko od željene. Nismo zadovoljni, jer su podaci iz prošle godi­ne na razini posljednjih go­dina. Zdravstveni odgoj i obrazovanje su nedostatni, a ovim programom to želi­mo promijeniti – poručuju iz HZJZ-a.

Jača savjetovališta

Edukaciju tinejdžera o ra­zličitim aspektima spolnos­ti, pa i primjeni odgovaraju­će zaštite kod spolnog od­nosa, u okviru radionica, kvizova i predavanja koje će održavati u srednjim školama (po pet srednjih škola u svakoj županiji}, provodit će vršnjački edukatori. To su učenici viših razreda srednjih škola, koji će u suradnji sa studentima medicine i uz superviziju stručnjaka iz Zavoda za javno zdravstvo, svoje vršnjake podučiti odgovornom spolnom ponašanju i zaštiti reproduktivnog zdravlja. Učenici koji iskažu interes za ovakav rad s vršnjacima najprije će proći posebnu edukaciju.

– U prvoj fazi, od 2017. do kraja 2019. godine, osmislit će se stručni sadržaji i edukacija stručnjaka u županijskim zavodima za javno zdravstvo, gdje će se više stručnjaka educirali o metodama vršnjačke edukacije. U drugoj fazi će zavodi za javno zdravstvo pripremati edukatore-srednjoškolce i stručne timove škola. Planira se i povećanje broja stručnjaka koji rade s mladima i jačanje savjetovališta za mlade u zavodima za javno zdravstvo – kažu u HZJZ-u.

Sadržaj edukacije osmislit će tim stručnjaka u kojem će uz liječnike biti i pedagog, psiholog i teolog, a poruke mladima temeljit će se na znanstvenim činjenicama i međunarodnim preporukama, najavljuju iz HZJZ-a. Provodit će se i tzv. ABC strategija, koja obuhvaća apstinenciju, uzajamno vjernu vezu i korištenje kondoma. Osim edukacije u školama, provodit će se i javna kampanja plakatima i letcima u domovima zdravlja, ljekarnama, vozilima javnog prijevoza, fakultetima, studentskim domovima te preko web portala i mobilne aplikacije.

Seksualni odgoj uvesti u osnovne škole

U Udruzi roditelja „Korak po korak“ pozdravljaju najavljene aktivnosti, ali to, upozoravaju, ne bi smio biti jedini oblik seksualne edukacije mladih.

„To ne može biti zamjena za spolni odgoj u školama. Moramo imati sustavni program seksualne edukacije u školama, a morao bi početi ranije, već u osnovnoj školi. Činjenica je da dio djece postaje spolno aktivan i ranije, a i da nije tako, djeca trebaju ranije dobiti informacije“, smatra Silvija Stanić, predsjednica Udruge. U programu koji će provoditi HZJZ zanemaruje se, kaže, psihološka i emocionalna komponenta seksualnog razvoja, a upravo to pomaže djeci da razviju samopoštovanje i odupru se pritisku vršnjaka. „Spolni odgoj nije samo kontracepcija, prije svega treba ih podučiti kako će se odgovorno ponašati prema sebi i drugima. Ove teme moraju biti dostupne svim učenicima, u svim školama. To se ne smije dovoditi u pitanje, kao što se ne dovodi u pitanje ni tablica množenja“, zaključuje Stanić.

Izvor: Novi list, 20. veljače 2017.