Kakav je bio spolni odgoj prije 40 godina?

Informativka

U Hrvatskoj se ponovno nakon tridesetak godina s pravom intenzivnije raspravlja o spolnom odgoju. Ponovno se postavljaju pitanja kada započeti, koje sadržaje obuhvatiti, tko, kako i gdje ga provoditi, kako ga nazvati, te provoditi li ga u novom predmetu ili donijeti program sa svim potrebnim odrednicama koje bi osiguravale njegovu kontinuiranu provedbu. U navednom razdoblju provodio se zdravstveni i spolni odgoj u većem ili manjem obimu, donošeni su propisi, upute i programi, pisane su knjige i rađena istraživanja uz sudjelovanje različitih struka. Brojni dosadašnji napori ostavili su mnoga saznanja i rezultate.

Prosvjetni savjet SR Hrvatske 1972. godine usvojio je Opći nastavni plan i program za osnovne škole u koji je uključena „građa odgojnog područja pod nazivom spolni odgoj“. Spolni odgoj nije uveden kao poseban predmet „nego je njegova građa na prirodna i logičan način uvrštena u nekoliko predmeta: biologiju, prirodu i društvo i sat razredne zajednice“. Dr. Marjan Košiček u knjizi „Seksualni odgoj“ navodi da u programima za osnovne škole iz 1960. godine, posebice u književnosti, postoje teme koje obrađuju odnose u obitelji. U knjizi „Spolni odgoj“, priručniku za nastavnike iz 1973. godine (čiji su autori psihijatar, školski liječnik, prof. biologije, pedagog i sociolog) sadržane su nastavne cjeline za pojedine uzraste učenika tijekom školovanja.

Već tada su prve savjete adolescenti mogli potražiti u savjetovalištima za psihohigijenu koja su osnivana u domovima zdravlja. Sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća intenzivnije počinju istraživanja o spolnom ponašanju srednjoškolaca u Hrvatskoj. Rezultati su korišteni u zdravstvenoj zaštiti učenika u zdravstvenom odgoju, u koji se uvode sadržaji i postupci sa svrhom razvijanja odgovornosti prema zdravlju i spolnosti, te očuvanja plodnosti uz razvijanje moralnih i etičkih načela i tolerancije.

Praktičnu skrb o reproduktivnom zdravlju mladih i zdravstveno prosvjećivanje pružale su službe za školsku i sveučilišnu medicinu, Odjel za planiranje obitelji, odjeli za dječju ginekologiju u dvije kliničke bolnice te ginekolozi u primarnoj zaštiti. Nacionalni program djelovanja za mlade izrađen je 2003. godine koji obuhvaća sva područja značajna za očuvanje i promicanje zdravlja adolescenata, a uključuje sve odgovorne institucije i stručnjake.

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr