Prirodne metode kontracepcije – koliko su učinkovite?

Informativka

Glavna značajka suvremene kontracepcije je individualni odabir pogodnog kontracepcijskog sredstva uz uvažavanje svih relativnih i apsolutnih kontraindikacija kao i rizičnih čimbenika. Stoga se  veliki značaj pridaje osobnoj i obiteljskoj anamnezi, prije svega dosadašnjim bolestima. Odlučujuću ulogu u odabiru metode igraju pouzdanost metode, neželjena djelovanja i rizici odnosno moguće komplikacije kao i kontrola odnosno stabilnost ciklusa.

Kontracepcijske metode možemo prema načinu djelovanja podijeliti na: prirodne metode, mehaničke metode, kemijska sredstva, biološka sredstva i hormonska sredstva.

PRIRODNE METODE

To su metode za koje nisu potrebna nikakva pomoćna sredstva, već samo poznavanje prirodnih procesa reprodukcije i određeni način ponašanja u skladu s tim. Te su metode prekinuti snošaj (coitus interruptus), produljeni snošaj (coitus reservatus) i metode sigurnih dana.

Prirodne metode zasnivaju se na procjeni vremena ovulacije i plodnog razdoblja te na suzdržavanju od spolnih odnosa u to vrijeme. No, karakterizira ih niska djelotvornost i ne preporučuju se adolescentima.

Prakticiranje prirodnih ili biheviorističkih metoda kontracepcije nije preporučljivo osim osobama koje imaju temeljno znanje o reprodukciji (poznavanje pojmova kao što su menstruacijski ciklus, ovulacija, FSH, LH). Vrlo pojednostavljeno to znači da ih smiju prakticirati žene koje imaju redovite menstruacijske cikluse što znači da ta metoda nije pogodna za žene s neredovitim ciklusom. Prirodne metode u adolescentskoj dobi nikako nisu preporučljive jer su menstruacijski ciklusi djevojaka u većini slučajeva još uvijek neredoviti, međupartnerski odnosi nisu stabilni i velika je učestalost raznih spolno prenosivih infekcija (od kojih neke mogu ozbiljno ugroziti zdravlje).

Unatoč nedovoljnoj sigurnosti i postojanju pouzdanijih metoda još uvijek se najviše primjenjuju prekinuti i produljeni snošaj.

Prekinuti snošaj (Coitus interruptus)

Izvlačenje muškog spolovila prije izbacivanja sjemena tekućine u rodnicu (ejakulacije). Pošto mala količina spermija može isteći i prije ejakulacije, predstavlja nesiguran način sprečavanja trudnoće i ne štiti od SPI.

Metode sigurnih dana

Metode sigurnih dana temelje se na osnovnoj pretpostavci da u svakom menstruacijskom ciklusu dolazi do samo jedne ovulacije. Računa se da je jedno jajašce sposobno da bude oplođeno 24 sata, a da spermiji u ženskom genitalnom traktu žive 48-72 sata. Prema tome, do trudnoće u svakom ciklusu može doći tijekom četiri “plodna” dana. Osnovni je problem takve metode znati točno dane kada dolazi do ovulacije i tada se suzdržavati od spolnog odnosa. Za određivanje ovulacije primjenjuje se Ogino-Knausova metoda koja se temelji na praćenju duljine menstrualnog ciklusa tijekom 12 mjeseci. Ako se zna koliko traje najkraći, a koliko najduži ciklus može se izračunati unutar kojih dana ciklusa dolazi do ovulacije. Ta metoda nije prikladna za žene s nepravilnim ciklusima i onima kraćim od 23 i dužnim od 39 dana. Druga je metoda temperaturna i temelji se na mjerenju jutarnje “bazalne” temperature. Naime, 24-72 sata nakon ovulacije dolazi do hormonski uvjetovanoga povišenja bazalne temperature za tri ili više desetinki stupnja u odnosu na vrijednosti prije ovulacije. Pri tome treba voditi računa o drugim mogućim stanjima ili bolestima koji mogu povisiti temperaturu. Treća, Bilingsova metoda temelji se na promjeni cervikalne sluzi. Kako se približava ovulacije iz rodnice počinje lučenje obilne, rijetke i rastezljive sluzi koja dosiže maksimum neposredno prije ovulacije. U tome se razdoblju žena treba suzdržavati od spolnih odnosa.

Autori: doc. dr. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje, brošure „Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr