Zadarski srednjoškolci nisu upoznati s HPV-om

Kada s djecom početi razgovarati o seksu i seksualnosti?

Riječ stručnjaka

To pitanje muči mnoge roditelje koji nisu sigurni ni da je to dijalog koji djeca žele. No stručnjaci ih opovrgavaju – nikad nije prerano, ali zato može biti prekasno.

Roditelji trebaju prilagoditi rječnik, vrstu i količinu informacija dobi svoga djeteta i onda neće biti nerazumijevanja ili nelagode. Većina se roditelja oko djetetove četvrte godine susretne s pitanjem: mama, kako sam se rodio?! U tom trenutku ne bi smjelo biti uzmaka, a čak i prije četvrte godine može se početi s objašnjavanjem pojedinih dijelova tijela ako dijete pokaže interes, kažu stručnjaci.

Nakon pete godine polako bi trebalo krenuti s informacijama o promjenama tijela koja će nastati u pubertetu, a nakon devete godine uvijek kad se ukaže prilika i dijete nešto pita, treba mu odgovoriti na najprimjereniji način.

Naravno, roditelji ne bi smjeli zaboraviti zaštititi dijete od moguće pornografije na internetu jer to sigurno nije mjesto gdje bi djeca trebala dobivati informacije, slažu se stručnjaci. Ne treba zaboraviti i da je pravo vrijeme za prvi odlazak ginekologu za djevojčice oko trinaeste godine, a nakon šesnaeste uputno je češće razgovarati o sigurnoj zaštiti tijekom spolnog odnosa.

No u praksi je to daleko od stvarnosti i premda više od 40 posto tinejdžera želi razgovarati o seksu s mamom ili tatom, ipak više informacija dobivaju od prijatelja ili iz medija te na internetu. Lako je moguće da će to biti najteži razgovor koji ćete imati sa djetetom!

Nastojite razgovarati s djetetom o seksualnosti prije njegovog ulaska u pubertet. Međutim, nikada nije prekasno!

Seksualnost je zasigurno jedna od težih tema i velik se broj roditelja osjeća nelagodno i pri samoj pomisli da započne razgovor o tome sa svojom djecom. Često ne znamo kad je i kako primjereno započeti razgovor, a neki se roditelji boje da će otvoreni razgovor njihovu djecu dodatno potaknuti na rani ulazak u spolni život.

Većina istraživanja pokazuje da djeca koja osjećaju da mogu slobodno razgovarati s roditeljima o seksu – jer njihovi roditelji otvoreno razgovaraju o tome i pažljivo ih slušaju – imaju manju vjerojatnost da u tinejdžerskoj dobi započnu s rizičnim ponašanjima, za razliku od djece koja ne mogu otvoreno razgovarati s roditeljima o toj temi.

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med. Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, –Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za mololjetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr