Što treba znati o rizičnom spolnom ponašanju?

Informativka

Seksualne rizike dijelimo u tri skupine:
a) rizik zaraze spolno prenosivim bolestima (uključujući i HIV/AIDS)
b) rizik neželjene trudnoće
c) rizik seksualne viktimizacije

Treća skupina predstavlja rizik viktimizacije zbog nestandardne seksualne orijentacije, odnosno nasilje nad homoseksualnim osobama. Izloženost tom riziku, dakako, ne ovisi o ponašanju osobe o kojoj je riječ, već o stupnju homofobičnosti okoline.

Razlozi koji adolescente kao cjelinu čine društvenom skupinom povišenog rizika su:

a) potreba za seksualnim eksperimentiranjem (formiranje seksualnog identiteta)
b) fragmentarno znanje (adolescenti poznaju činjenice o HIV/AIDS-u, ali nemaju dovoljno informacija o tzv. „novim“ spolno prenosivim bolestima, poput HPV-a, genitalnog herpesa i klamidije) i lako usvajanje tzv. mitova o seksualnosti („kondome koriste samo promiskuitetne osobe“).
c) hedonizam kao vrijednosna orijentacija, ali i bitno identifikacijsko obilježje („želim i na taj način biti drugačiji od odraslih“)
d) snažan utjecaj vršnjačke skupine (pritisak konformiranja)
e) iluzija neranjivosti (kao posljedica neiskustva)
f) skromne komunikacijske vještine
g) nerealistično prihvaćanje koncepcije romantične ljubavi (osobito među adolescentima)

Čimbenici koji povećavaju vjerojatnost rizično seksualno ponašanje su:
• rana seksualna viktimizacija
• sklonost rizičnim aktivizacijama
• konzumacija alkohola i narkotika
• rana seksualna inicijacija
• nekorištenje kontracepcije pri prvome seksualnom odnosu
• negativni stavovi o kondomu
• niska razina informiranosti o ljudskoj spolnosti
• tradicionalni, spolno diskriminirajući stavovi (poglavito kod muškaraca)
• osjećaj krivice vezan uz seksualne aktivnosti, često vezan uz striktnu religijsku socijalizaciju (poglavito kod žena)

Istraživanja provedena na našim adolescentima ukazuju da je kontinuirano i konzistentno korištenje zašite (kondom, hormonalna kontracepcija) rjeđe, nego u usporedivim uzrocima njihovih vršnjaka u zapadnoj Europi. Središnji razlog tome jest činjenica da Hrvatskoj ne postoji sustavna seksualna edukacija. Je li niža razina korištena zaštite pri seksualnim aktivnostima vezana i uz porast religioznosti tijekom devedesetih godina, teško je reći.

Za sustavnu prevenciju zaraze spolno prenosivim bolestima u sadašnjem je trenutku nužno:

a) uvesti djelotvoran program sustavne seksualne edukacije u škole (od osnovne škole na više); kao što je poznato, djelotvorni programi uključuju četiri dimenzije: informiranje, promjenu stavova, usvajanje komunikacijskih vještina i poznavanje uporabe sredstava zaštite,
b) prikupiti podatke o rizičnom seksualnom ponašanju odrasle populacije na reprezentativnom nacionalnom uzorku
c) razviti kontinuiranu interdisciplinarnu suradnju društvenih i medicinskih znanost

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr