Sustavna seksualna edukacija kao lijek

Informativka

Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata je jedna od prioritetnih zadaća zdravstvene zaštite mladeži. Uspješno se može provoditi višestrukovnom suradnjom stručnjaka: školskih liječnika, ginekologa, psihologa, a po potrebi i drugih stručnjaka te u suradnji sa školom u kojoj stručni timovi prvi obavljaju probir adolescenata rizičnog ponašanja. Nužno je obuhvatiti adolescente oba spola.

Spolno aktivne treba što ranije nakon prvih spolnih iskustava uključiti u zdravstvenu skrb – adolescentice u ginekološku zaštitu, a za mladiće po indikaciji učiniti probir na spolno prenosive infekcije, savjetovati ih i pružiti im izravnu pomoć. To je prioritetna zadaća zdravstvene zaštite, ne samo zbog prava adolescenata na reproduktivno zdravlje, nego i zbog očuvanja plodnosti ukupnog stanovništva i mogućnosti njegova obnavljanja.

Zdravlje je temelj uspješna života, a odgovornost za zdravlje je etička činjenica, slobodan izbor, a ne teret. Zato je potrebno u okviru populacijske politike, u cilju očuvanja fertilnog potencijala stanovništva, posebno promicati, provoditi i evaluirati programe zaštite reprodukcijskog zdravlja djece, mladeži i studenata.

Država koja ne osigurava sustavnu seksualnu edukaciju krši ljudska prava mladih. Seksualna i reproduktivna prava mladih su sadržana u brojnim međunarodnim konvencijama i dokumentima, kao što su Međunarodna konvencija o civilnim i političkim pravima, Međunarodna povelja o ekonomskim, socijalnim i kulturnim prvima, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena te dokument Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju.

Sustavna seksualna edukacija, koja uključuje informacije o upotrebi kondoma, apstinenciji i drugimkontracepcijskim metodama, afirmira ljudska prava te je, prema međunarodnom pravu u skladu s obvezama države. Nadalje, sustavna seksualna edukacija pruža medicinski i znanstveno utemeljene informacije o seksualnosti te razvija vještine koje mogu pomoći mladima da zaštite svoje reproduktivno zdravlje. Ona omogućuje diskusiju o vrijednostima, uvažavajući različitost vrijednosnih sustava, ali ne nameće jedan isključivi vrijednosni sustav mladima.

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr