Važnost kontracepcije za spolno zdravlje

Informativka

Zbog sve ranije tjelesne i spolne zrelosti, dužeg školovanja i kasnijeg sklapanja braka, većina je adolescenta spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost uz nestalnost spolnih veza vode mladež rizičnom spolnom ponašanju; sve ranijoj spolnoj aktivnosti, slučajnim spolnim kontaktima, mijenjanju spolnih partnera i nekorištenju zaštite, a time i sve većim problemima reproduktivnog i spolnog zdravlja.

Nedostatak znanja, nedostupnost kontracepcije, izloženost pritisku i spolnom nasilju stavlja djevojke pod najveći rizik za neplaniranu trudnoću. Rađanje u dobi od 19 godina nosi povećane zdravstvene i socijalne rizike za majku i dijete. Adolescentne majke imaju više medicinskih komplikacije u trudnoći i porodu. Također često odgađaju ili napuštaju školovanje, imaju novčanih problema, nezaposlene su ili nisko plaćene. Kod djece adolescentnih majki češća je niska porođajna težina, mrtvorođenost i dojenačka smrtnost, a mentalni, socijalni i emocionalni razvoj ove djece može biti ometen. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj rodi 2000 maloljetnica u dobi od 15 do 19 godina godišnje. Bilježi se i sedam poroda godišnje kod maloljetnica mlađih od 15 godina.

KONTRACEPCIJA

Kontracepcija podrazumijeva metode i sredstva sprečavanja oplodnje i začeća. Kako nema “savršene” metode izbor kontracepcije bit će neka vrsta kompromisa. Kod izbora kontracepcije, sigurnost i djelotvornost su vjerojatno najvažniji faktori, a nekima je važna i njihova praktičnost, dostupnost i cijena.

Pri izboru metode važno je biti informiran o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, djelotvornosti zaštite od trudnoće. Potrebno je uzeti u obzir i dob osobe, zdravstveno stanje, koliko često ima spolne odnose te osobne stavove i uvjerenja. O kontracepciji treba posebno educirati adolescente koji će početi biti ili već jesu spolno aktivni te i žene koje više ne žele rađati. Naravno, pogrešan je uvriježeni stav da o sprečavanju neželjene trudnoće brigu mora voditi samo žena jer znanje o kontracepciji stvar je i opće kulture od čega nisu izuzeti ni muškarci.

Također, primjena kontracepcije ovisna je i o suradnji partnera i o nizu čimbenika vezanih za njihove međuljudske odnose i interakcije. Treba imati na umu da je za primjenu bilo koje kontracepcijske metode, što je najsvrsishodniji način kontrole rađanja, potrebna motivacija. Kako je za pravilnu primjenu nekih metoda potrebno i dobro poznavanje anatomije i fiziologije reproduktivnih organa, važno je konzultirati se s liječnikom koji će vam pomoći u donošenju odluke.

KONTRACEPCIJA U HRVATSKOJ I EUROPI

Spolno aktivna žena u dobi u kojoj može rađati, a to iz bilo kojih razloga ne želi, treba primjenjivati neku od kontracepcijskih metoda ili sredstava.No, unatoč brojim danas dostupnim metodama kontracepcije, broj neplaniranih trudnoća neprihvatljivo je visok. Od 205 milijuna trudnoća, koliko ih godišnje nastane na svijetu, gotovo 80 milijuna je neželjeno i neplanirano. Prekid trudnoće ne možemo nazvati metodom za sprečavanje neželjene trudnoće jer je ona već nastala.

U Europi kontracepciju ne koristi 20 posto žena. Iako su u velikom broju slučajeva razlozi za to potpuno razumljivi (nemaju seksualne odnose, žele roditi dijete, itd.), ostaje veliki broj žena kojima je potrebno savjetovanje o kontracepciji. Prema istraživanju provedenom u Hrvatskoj, čak 43 posto žena fertilne dobi ne primjenjuje nikakav oblik kontracepcijske zaštite, što je dvostruko više u usporedbi s europskim zemljama.

Kondomi su u Hrvatskoj najčešće korištena kontracepcijska metoda, dok oralne hormonske kontraceptive uzima samo 11 posto žena u dobi od 15 do 45 godina. Korištenje kondoma i kontracepcijskih tableta raste s povećanjem obrazovanja, a pada s porastom dobi dok se primjena prirodnih metoda povećava u žena kasnije fertilne dobi.

Autori: doc. dr. Dubravko Lepušić,  dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje, brošure „Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr