G; za cilj ima educirati djecu i mlade o temama kao što su humani papiloma virus, spolne bolesti, spolne infekcije, cijepljenje, cjepivo protiv HPV-a, rak grlića maternice te onuspojavama cijepljenja.

Važnost odgovornog spolnog ponašanja

Informativka

Spolno zdravlje možemo ukratko definirati kao stanje tjelesnog, mentalnog i društvenog zdravlja vezanog uz spolnost i zadovoljstvo vlastitim spolnim životom. Za spolno zdravlje potreban je pozitivan i odgovoran pristup prema spolnosti i spolnim vezama, odnosno odgovorno spolno ponašanje.

Odgovorno spolno ponašanje podrazumijeva usvajanje obrazaca ponašanja i životnog stila koji doprinose zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja, omogućavaju pozitivan pristup prema spolnosti, ostvarenje zadovoljavajućih i sigurnih spolnih iskustava, reprodukcije i željenog roditeljstva, te izbjegavanje mogućih neželjenih posljedica spolnog ponašanja, a to su u prvom redu spolno prenosive infekcije i neželjena (maloljetnička) trudnoća.

Statistika i mladi

Dio mladih upušta se u rizična spolna ponašanja koja mogu imati negativna trenutačna (spolno prenosive infekcije i neželjena trudnoća) i dugoročna (kronične upalne bolesti, teškoće zanošenja i neplodnost, te zloćudne i životno ugrožavajuće bolesti) djelovanja na zdravlje. Prema nizu istraživanja u Hrvatskoj, prosječna dob stupanja u spolne odnose je 17 godina za djevojke i 16 godina za dječake. Rane spolne odnose ima oko petina petnaestogodišnjaka u Hrvatskoj – 26 posto dječaka i 13 posto djevojčica (Izvor: Međunarodno istraživanje „Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi – The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2009/2010“, HZJZ).

Svaki peti spolno aktivni petnaestogodišnjak prilikom posljednjeg spolnog odnosa nije koristio nikakvu zaštitu. Dio njih je naveo da koristi manje pouzdane metode zaštite od trudnoće kao što su „plodni dani“ i prekinuti snošaj. U 2010. godini 30% mladih u dobi od 18 do 25 godina nije koristilo kondom prilikom prvog spolnog odnosa, dok je prilikom posljednjeg spolnog odnosa njih 45% nije koristilo kondom, a samo 20% je izjavilo da dosljedno koristi kondom (Izvor: Landripet i sur., Changes in human immunodeficiency virus and sexually transmitted infections-related sexual risk taking among young Croatian adults: 2005 and 2010 population-based surveys, Croatian medical journal, 2011.)

HIV u Hrvatskoj

U razdoblju od 1985. do 2013. godine u Hrvatskoj je zabilježeno preko 1100 osoba zaraženih HIV-om, a gotovo 200 osoba umrlo je od AIDS-a. Godišnje se otkrije prosječno 60 novih slučajeva infekcije. Najveći broj oboljelih je u dobnoj skupini od 25 do 49 godina. Najčešći put prijenosa HIV infekcije je spolnim odnosom bez kondoma. Više od polovine oboljelih zarazilo se muškim homoseksualnim putom prijenosa (56 %), a 42 % zarazilo se heteroseksualnim putom prijenosa. (Izvor: Registar za HIV/AIDS, HZJZ) Godišnje se registrira 300-400 klamidijskih infekcija. Prema različitim istraživanjima, prevalencija genitalne klamidijske infekcije u Hrvatskoj kreće se od 3 do 20% u adolescenata i mladih do 25 godina. Godišnje se registrira manje od 50 hepatitis B infekcija – što predstavlja značajno smanjenje broja prijava nakon uvođenja cijepljenja učenika 6. razreda osnovne škole i novorođenčadi/dojenčadi. U 2012. godini rodilo je gotovo 1400 djevojaka dobi od 15 do 19 godina, a zabilježeno je 297 legalnih pobačaja u dobi do 19. godine života. (Izvor: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2012. godinu, HZJZ)

Spolna edukacija

Znanje o rizicima i načinima zaštite temelj su prevencije bolesti i zaštite zdravlja. Važno je da prije započinjanja seksualnog života mlada osoba bude pravilno informirana i spozna koje sve mogućnosti postoje da bi što spremnije i sigurnije započela spolni život. Studije su potvrdile da spolna edukacija mladih, prije nego što steknu prvo seksualno iskustvo, pozitivno utječe na usvajanje navika odgovornog spolnog ponašanja.

Odgodite spolne odnose dok ne budete spremni

Najučinkovitija i najpouzdanija metoda prevencije spolno prenosivih bolesti je apstinencija (suzdržavanje od spolnih odnosa). Spolni odnos nije jedini način iskazivanja ljubavi. Neki mladi imaju spolni odnos prije nego što su postali psihofizički spremni, pa zažale. Izbjegavanje (pre)ranog započinjanja seksualnog života znači ostvariti spolni odnos u punoj fizičkoj i psihičkoj zrelosti i onda kada Vi to želite – odnosa koji će se temeljiti na ljubavi, poštovanju i uvažavanju želja i stavova oba partnera.

Koristite zaštitu

Pravilno i dosljedno korištenje kondoma pruža istodobnu zaštitu od HIV-a i mnogih drugih spolno prenosivih infekcija (SPI) i neželjene trudnoće te predstavlja brigu o vlastitom zdravlju i zdravlju partnera/ice.

Ne mijenjajte često spolne partnere

Veći broj seksualnih partnera povećava rizik od nastanka spolno prenosivih infekcija. Uzajamna vjernost u vezi dviju zdravih osoba pruža sigurnu zaštitu od HIV-a i drugih SPI.

Ne konzumirajte alkohol i droge

Konzumiranje alkohola i drugih psihoaktivnih sredstava utječe na sposobnost razboritog prosuđivanja i može dovesti do neopreznih postupaka – pod utjecajem alkohola ili droga možete učiniti nešto zbog čega ćete poslije zažaliti i povećava rizik za upuštanje u rizična ponašanja.

Testirajte se ako ste bili u situaciji u kojoj ste se mogli zaraziti

SPI često nemaju nikakvih simptoma pa su važni i potrebni preventivni pregledi liječnika. Testiranje i preventivni pregledi omogućuju rano otkrivanje infekcije i liječenje, čime se smanjuju ili sprečavaju komplikacije, poboljšava prognoza i kvaliteta života oboljelih, te sprečava prijenos infekcije na druge osobe.

Kome se obratiti za testiranje, pomoć i savjet?

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i u županijskim zavodima za javno zdravstvo u sedam gradova u Hrvatskoj. Savjetovalište u HZJZ radi utorkom od 11 do 15h i četvrtkom od 15 do 18h. Više o savjetovalištima pročitajte na www.hzjz.hr ili na www.facebook.com/CroAids. Možete pisati na e-mail: hiv.savjet@hzjz.hr. Učenici i studenti mogu pomoć zatražiti u savjetovalištima pri Službama za školsku i sveučilišnu medicinu u zavodima za javno zdravstvo.