Znaš li što je reproduktivno zdravlje?

Informativka

Reproduktivno zdravlje nije samo odsutnost bolesti reproduktivnog i spolnog sustava nego i:

 • sposobnost ljudi za reprodukciju, roditeljstvo i zdravo potomstvo
 • slobodno odlučivanje o tome hoće li imati djece, kada i koliko
 • informiranost i dostupnost sigurnih i djelotvornih sredstava za kontracepciju
 • sloboda od spolnog nasilja i prisile
 • korištenje i dostupnost odgovarajućih zdravstvenih službi

Svako suvremeno društvo organizira reproduktivnu zdravstvenu zaštitu kojom se provodi prevencija, dijagnostika, liječenje, zdravstveni odgoj i savjetovanje. Zaštita reproduktivnog zdravlja ima za cilj rađanje zdravog potomstva, a zaštita spolnog zdravlja ima za cilj obogaćivanje života i osobnih odnosa.

Zbog sve ranije tjelesne i spolne zrelosti, dužeg školovanja i kasnijeg sklapanja braka, većina je adolescenata spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost, uz nestalnost spolnih veza vode mladež rizičnom spolnom ponašanju, ranijoj spolnoj aktivnosti, slučajnim spolnim kontaktima i nekorištenju zaštite.

Zaštita reproduktivnog zdravlja obuhvaća:

 • edukaciju o spolnosti i reprodukciji
 • savjetovanje o planiranju obitelji i primjeni kontracepcije, zdravstvenu zaštitu reprodukcije
 • prevenciju i liječenje neplodnosti
 • dijagnostiku i liječenje bolesti reproduktivnog sustava, hormonskih poremećaja i malignih bolesti
 • prekid trudnoće uz prevenciju i tretman posljedica
 • prevenciju spolnog zlostavljanja i skrb o žrtvam

Glavni problem spolnog i reproduktivnog zdravlja adolescenta su:

 • neplanirane trudnoće
 • pobačaji
 • adolescentne trudnoće i porodi
 • kontracepcija
 • spolno prenosive bolesti
 • HIV/AIDS
 • spolno nasilje i iskorištavanje

Autori: Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.Sandra Radović-Radovčić

Korišteni dijelovi podataka  te dijelovi teksta iz brošura:

 • Agencije za odgoj i obrazovanje,brošure-„Smjernice za proces individualnog obrazovanja“, Društveni aspekti rizičnog seksualnog ponašanja,
 • Hrvatski Časopis za javno zdravstvo,
 • Kako sa djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama (Udruga „Korak po korak“),
 • Kako djeca imaju djecu (analiza stanja i preporuke za postupanje u slučaju maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, UNICEF i Udruga „Korak po korak“),
 • Mama je mama (projekt za maloljetne trudnice i majke, Udruga „korak po korak“),
 • Časopis „Medicus“
 • memo AIDS (mladi educiraju mlade o AIDS-u, Klinika za dječje bolesti Zagreb),
 • model zdravstvenog odgoja u hrvatskim školama (4. modul)
 • Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Županije,
 • Narodni zdravstveni list
 • Pedeset savjeta za zdravlje
 • Pedriatica Croatica
 • Plan B (vodič za maloljetne trudnice i roditelje)
 • Problematični učici: rizično seksualno ponašanje u kasnoj adolescenciji
 • radionice „Ajmo pričati o seksu“
 • Seksualno nasilje u školama („Ženska soba“)
 • SEZAM (seksualna edukacija za mlade, CESI)
 • Sex na Ex (CESI)
 • Spolno prenosive bolesti i infekcije (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja-poslijediplomski tečaj)
 • web portal odlikaši.hr
 • web portal roditelji.hr
 • web portal sveokontracepciji.com
 • web portal- t-portal
 • web portal trudnoće.hr
 • web portal zdravobudi.hr
 • web portal ženski kutak.hr