Znate li što je Papa test, a što HPV test?

Informativka

Dok se Papa testom traže promjene u stanicama prije nego što se razviju u rak, HPV test traži prisutnost onih tipova HPV-a koje nazivamo visokorizičnima i za koje je poznato uzrokuju oko 99% svih slučajeva raka vrata maternice.

Što je PAPA test?

Papa testom nazivamo jednostavnu medicinsku pretragu kojom se uzima mala količina površinskih stanica rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice koja se tada šalje u citološki laboratorij i analizira pod mikroskopom. Ovaj test primarno služi za otkrivanje promjena na stanicama vrata maternice prilikom probira radi ranog otkrivanja raka vrata maternice, ali i upalnih promjena. Rezultati mogu ukazivati i na prisutnost nekih mikroorganizama i infekcija, ali su za dijagnozu infekcija potrebne dodatne mikrobiološke pretrage.

Kako se provodi PAPA test?

Papa test se provodi na način da ginekolog ili ginekologinja postavlja spekulum, metalnu ili prozirnu plastičnu napravu, koji omogućava lakši pregled vagine i vrata maternice. To se radi na način da se pomoću instrumenta razmaknu stijenke jedna od druge, pružajući bolji uvid i pristup. Nakon toga se pomoću špatule i četkice uzima obrisak površinskih stanica rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice, koji se nanosi na predmetno stakalce i poprska sredstvom za fiksiranje preparata ili odloži u posudu koja sadržava fiksativ.

Rezultat Papa testa

Normalan nalaz Papa testa pokazuje da nisu pronađene promijenjene stanice vrata maternice, dok abnormalan nalaz ukazuje na to da su pronađene promijenjene stanice. Ovisno o nalazu Papa testa ginekolog upućuje ženu na daljnju obradu koja može uključivati ponavljanje Papa testa, HPV test i kolposkopiju.

Vrlo je važno da žena čiji je nalaz testa abnormalan prati upute liječnika i postupa u skladu s njima.

Koliko je često potrebno pristupiti Papa testu?

Kod raka vrata maternice, period između predstadija i razvoja same bolesti može trajati niz godina, stoga Papa testom možemo otkriti bolest u ranijem stadiju i uspješnije je liječiti. Preporuča se odlaziti na redovite preventivne ginekološke preglede i Papa test obavljati prema savjetu liječnika ovisno o nalazu i utvrđenom stanju.

U kojoj dobi pristupiti prvom Papa testu?

Žena bi prvom Papa testu trebala pristupiti kada navrši 21. godinu ili kad nakon stupanja u prvi spolni odnos, kada postane seksualno aktivna.

Papa test je važna probirna metoda za otkrivanje raka vrata maternice i promjena koje mu prethode, stoga je važno voditi brigu o svom zdravlju i redovito odlaziti na ginekološke preglede.

Što je HPV test i kakvo je značenje rezultata?

HPV test se sastoji od analize brisa vrata maternice na molekularnoj razini, čime se utvrđuje prisutnost humanog papiloma virusa (HPV). Sama pristutnost HPV-a ne znači nužno da imate rak ili da će se rak razviti. Pozitivan rezultat HPV testa pokazuje samo da je prisutna infekcija HPV-om, a ovisno o tipu virusa, da je moguć povećani rizik od razvoja prekanceroznog stanja i raka vrata maternice.

Ovisno o rezultatu HPV testa ginekolog ženu upućuje na daljnju obradu koja može uključivati ponavljanje HPV testa, Papa test i kolposkopiju.

Kako se provodi HPV test?

Postupak uzimanja HPV testa sličan je i uzimanju Papa testa. Tijekom ginekološkog pregleda ginekolog postavlja spekulum koji omogućava lakši pregled vagine i vrata maternice i to tako da se pomoću instrumenta razmaknu stijenke jedna od druge, pružajući bolji uvid i pristup. Zatim se četkicom uzima uzorak iz cervikalnog kanala koji se dostavlja u mikrobiološki laboratorij.

Kome se preporučuje pristupiti HPV testu?

Visokorizični tipovi HPV-a najčešći su među populacijom mlađih žena te pada sa starijom dobi. Zato se mlađim djevojama ne preporučuje odmah testiranje na HPV jer će većina infekcija nestati sama od sebe u roku dvije godine. HPV testiranje se preporučuje koristiti nakon 30. godine života.

Izvor: spolnozdravlje.hr